عـــاشِقــانــه یِ آرام دو کــوهــنورد و فینگــــیلی

تا رسیدن به قله ، راهی نمانده

پاییز تمام نشده بود که به قله رسیدیم

در تابستان زندگیمان و در اوج خوشبختی خدا به ما معجزه ای داد

آخرین مطالب

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

پنجاه و یک

من و کوهنورد مثل قبل حرص جور نشدن عروسی رونمیخوریم ، میریزیم تو خودمونو باعث میشه دستای من تیر بکشن و سر کوهنورد هم سر دردش دایمی بشه ..


چرا باید انقدر خود خواه باشیم که به قیمت از دست دادن جوونیه عزیزامون به خواسته هامون برسیم ؟