عـــاشِقــانــه یِ آرام دو کــوهــنورد و فینگــــیلی

تا رسیدن به قله ، راهی نمانده

پاییز تمام نشده بود که به قله رسیدیم

در تابستان زندگیمان و در اوج خوشبختی خدا به ما معجزه ای داد

آخرین مطالب

۱ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

سی و سه

مث ، همه عروسای امسال چه از بهار گرفته تا تابستون و پاییز ، منم عروس پاییز بودم .. برام شب یلدایی آوردن و همه حواسشون به من بود ، بارها و بارها کوهنوردم از ایپ و ارایشم تعریف کرد و خانوادش هم از پذیرایی شام و بعد از شام ، یک شب پر از استرس رو گذروندم .

کوهنوردم یک شب زودتر اومدن و شب اصلی یلدا هم خانواده من دورهم جمع شدن ،پارسال شب یلدا تنها بودم ،پارسال خیلی تنها بودم و امسال پاداش سکوت اون همه سختی رو گرفتم .

روزگارمون میگذره ، روزای بدی نداریم پس خدارو شکر میکنیم ، کم کم و پیوسته پیش میریم ، با گوشی پست میزارم سر فرصت ک لب تاپ اومد دستم این پست تکمیل میشه ...